Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik De IJsster om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en, indien opgegeven, andere verenigingsbijdragen.
Als het lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening lid of ouder/verzorger:*
Graag hier je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Privacy
De IJsster gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.
*Ik ga akkoord met de privacyverklaring van De IJsster
Opmerking