Contributie en kosten schaatstrainingen

De totale kosten om in winter en/of zomer te trainen zijn een optelsom van een aantal componenten:

 • contributie van De IJsster (afhankelijk van je leeftijdscategorie);
 • een of meer trainingsabonnementen voor Thialf (afhankelijk van je leeftijdscategorie);
 • eventuele aanschaf van een trainingspas en/of begeleiderspas(sen);
 • skeeler- en/of droogtrainingen in de zomer;
 • afdracht aan het Gewest Frysl‚n.

 

De totale kosten voor schaatstrainingen zijn opgebouwd uit:

 1. Trainingsabonnement(en) - Onderstaande bedragen zijn per trainingsuur, voor het hele seizoen. Dit zijn ook de tarieven die De IJsster aan de baancommissie betaalt voor de ijshuur;
 2. Contributie van De IJsster - Hieruit betalen we o.a. trainers, EHBO, verenigingskosten, KNSB-verenigingscontributie, KNSB-afdracht per rijder, automatisering en verzekeringen;
 3. Eventueel een KNSB-licentie - Alleen verplicht als je wedstrijden wilt gaan rijden;
 4. € 10 voor het Gewest Fryslân - Verplichte afdracht die elke club voor iedere rijder betaalt ten behoeve van regionale talentontwikkeling en de gewestelijke selectie;
 5. Trainingspas van € 7,50. Alleen nodig als je geen trainingspas van een vorig seizoen hebt;
 6. Begeleiderspas(sen) à € 7,50. Voor de ouders en andere begeleiders van jeugdige schaatsers die mee naar de baan gaan.

NB 1a. Met Thialf is afgesproken wat de financiële gevolgen zijn als het seizoen door corona wordt ingekort of zelfs beëindigd. In dat geval krijgt de baancommissie de ijshuur teruggestort, naar rato van het aantal gemiste trainingsuren. Vanzelfsprekend krijgen alle rijders een overeenkomstige restitutie. Je betaalt dus alleen voor het aantal daadwerkelijk gegeven trainingen.

NB 1b. De trainingsabonnementen zijn ongeveer 5% duurder dan vorig jaar. Dit komt vooral doordat Thialf de kosten van de ijshuur met 10% heeft verhoogd. Deze prijsstijging is dus maar voor de helft doorberekend.

NB 6. Op dit moment laat het coronaprotocol van Thialf niet toe dat er begeleiders mee naar de baan gaan. Voor jeugdige schaatsers hebben we een 'veterploeg'.

De meeste drie bedragen zijn afhankelijk van je leeftijdscategorie. Deze wordt bepaald aan de hand van de leeftijd op 30 juni 2020 zie ook de pagina KNSB-licentie en leeftijdscategorieën).

Met een Flexabonnement kun je zelf kiezen welk trainingsuur je komt (mits je in de goede leeftijdscategorie valt). Wisselt de ruimte in je agenda dan kun je op deze manier toch nog wekelijks (of vaker) trainingen volgen. Nadeel is wel dat je dan rijdt met verschillende trainers en trainingsgroepen. Ook zijn de Flexabonnementen wat duurder dan vaste abonnementen. Dat komt omdat we extra trainerscapaciteit moeten reserveren om de wisselende bezetting per uur op te kunnen vangen.

Het aantal Flexabonnementen is beperkt, we kunnen de beschikbaarheid dus niet garanderen. Als je er een bestelt en dat blijkt niet meer te kunnen dan nemen we natuurlijk contact met je op.

Categorie Contributie
2021-2022
Trainingsabo* Flex 10x* Flex 21x* Flex 31x* Flex 42x*    KNSB-  
   licentie*
pupillen t/m 7 jaar € 25 €    67 €    33 €    67 €   100 €   135 € 11,00
pupillen 8..12 jaar € 45 €    67 €    33 €    67 €   100 €   135 € 11,00
C-junioren € 45 €    91 €    45 €    91 €   135 €   182 € 24,80
B-junioren € 45 €    91 €    45 €    91 €   135 €   182 € 24,80
A-junioren € 65 €  102 €    60 €   125 €   182 €   240 € 24,80
neo-senioren € 85 €  120 €    65 €   135 €   198 €   265 € 41,30
senioren/masters € 85 €  120 €    65 €   135 €   198 €   265 € 41,30

* Deze bedragen golden voor het seizoen 2020-2021. De kosten van een schaatsabonnement en een wedstrijdlicentie voor komend winterseizoen worden naar verwachting deze zomer bekend.