Vertrouwenspersoon De IJsster

albert kingma

IJsster-leden moeten in alle opzichten met plezier kunnen sporten in een omgeving waarin zij zich veilig voelen. Hierbinnen passen geen ongewenste omgangsvormen, zoals pestgedrag, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Onze leden zijn zich daar goed van bewust.

Desondanks kan het voorkomen dat iemand grensoverschrijdend gedrag ervaart. Om hem of haar bij deze klacht goede ondersteuning te bieden, heeft De IJsster een vertrouwenspersoon, Albert Kingma. Hij vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenste omgangsvormen door andere leden of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.

De vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling door:

  •  te luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  •  na te gaan of bemiddeling mogelijk is;
  •  in samenspraak met de persoon te bepalen welke stappen moeten worden ondernomen;
  •  eventueel actief te bemiddelen of te zoeken naar een oplossing;
  •  eventueel door te verwijzen naar hulpverlening.

Het indienen van een klacht moet volkomen drempelvrij zijn. Uiteraard heeft de vertrouwenspersoon dan ook absolute geheimhoudingsplicht. Tenzij dit expliciet met het betreffende lid wordt afgesproken, zal niemand binnen of buiten de vereniging worden geïnformeerd over de klacht en de betrokkenen. Vertrouwenspersoon voor De IJsster is Albert Kingma.

 

Een persoonlijke noot van de vertrouwenspersoon

Ik ben Albert Kingma, geboren in Leeuwarden en opgegroeid in de Trynwâlden in Giekerk. Nabij de Bonke Feart, De Grote Wielen en bij de Rijperkerksterpolder, waar de meest avontuurlijke schaatsers de eerste streken zetten op flinterdun ijs. Dat trekt altijd weer de aandacht van Nederland. Zodra het journaal of de krant dit bekend maakt, is er meteen schaatskoorts en is Friesland de beste schaatsprovincie van Nederland.

Ik leerde pas goed schaatsen op latere leeftijd, tenminste: ik was al 11. Ik was bang omdat ik het minder goed kon dan anderen, wilde vooral niet afgaan. De zachte winters van de jaren zeventig waren daar mede debet aan. Maar toen ik nieuwe Viking 1's kreeg, raakte ik verknocht! Op het goede moment was daar de juiste ondersteuning en doelmatige tips brachten mij verder.

Daarna volgende geweldige schaatsjaren. Vele kilometers gemaakt op de open baan van Thialf en op natuurijs. Steeds verder, sneller en meer. De langste legendarische tocht kwam in 1985, de Elfstedentocht van 1986 volgde en daarna nog een paar op eigen gelegenheid. En na 1997 was m'n laatste Tocht der Tochten in 2012, ook weer op eigen houtje.

Maatschappelijk werk

Na mijn studie maatschappelijk werk kwam ik terecht in Sneek. Niet alleen beroepshalve, als crisiswerker, maar ook vanwege de liefde voor het water en het weidse landschap. De Fryske traditie trok. Zeilen en schaatsen vind ik nog steeds magisch en prachtig. En fietsend de paadjes van Friesland verkennen blijft leuk.

Toen mijn vrouw en ik een huis gingen zoeken, viel het oog op Scharnegoutum. Dat werd dus huisje, beestje en boompje. Het zijn beslissingen die je leven dan verder bepalen. Ik zocht aansluiting bij De IJsster. Die club heeft mij veel leukigheid gebracht en ik heb er veel geleerd.

Mijn stelregel is: volg je hart, vertrouw op jezelf en ontdek je grenzen. Zoek steeds de goede balans. Met zoveel oren geluisterd naar het advies van de trainer, ik ging beter schaatsen, sneller. Ik heb daarnaast ook goed gekeken naar anderen, hield vol en heb mijzelf zo kunnen verbeteren. Dat was mede mogelijk dankzij een belangrijk positief klimaat, open cultuur en veiligheid. Ik mocht vallen en opstaan en dat voelde ook zo.

Maar zo’n klimaat en cultuur zijn niet altijd gegarandeerd. Laten we het daarom niet ingewikkelder maken. Onregelmatigheden, incidenten en misstappen moeten we voorkomen. En zo ben ik voor De IJsster kandidaat intern meldpunt geworden. Wanneer je gewaarwordt dat deze belangrijke waarden wegzakken, klop dan bij mij aan. Samen kijken we naar wat er verder nodig is, in vertrouwen en volstrekte vertrouwelijkheid.