Rabo Clubsupport levert € 782 op

Op 13 oktober maakte de Rabo de uitslagen van hun Clubsupport-actie bekend. Dankzij jullie stemmen krijgt De IJsster dit jaar weer een fraai bedrag: € 782,80, nagenoeg evenveel als de recordopbrengst van vorig jaar. Dit gaan we besteden aan nieuwe vlaggen en vlaggenmasten, aan trainersjassen en aan extra veiligheid..

Ook dit jaar had de Rabobank voor Clubsupport een genereus bedrag gereserveerd, alleen al in Súdwest Fryslân was er € 190.000 te verdelen. In totaal deden er in onze gemeente 398 clubs mee, waarmee De IJsster dus ruim boven het gemiddelde van € 478 heeft gescoord. Met veel dank aan alle Rabo-leden die voor onze club hebben gestemd!

Zoals bij elke editie van Clubsupport hebben we ook nu bij de inschrijving een bestemming moeten aangeven. Dit keer komt de opbrengst ten goede aan nieuwe vlaggenmasten en vlaggen voor de skeelerbaan. Een ander deel gaat naar de aanschaf van sportieve en warme jassen voor onze trainers. Verder investeren we in aanvullende VCP-opleidingen voor onze vertrouwenspersonen en in bebording rond de skeelerbaan voor extra veiligheid.

Nieuws Overzicht