Gedragscode voor sporters

NOC*NSF heeft gezamenlijke gedragscodes opgesteld voor verschillende doelgroepen binnen de sport. Informatie, achtergronden en gedetailleerde informatie hierover vind je op de website Centrum Veilige Sport Nederland. Gedrag bepaalt voor een belangrijk deel de cultuur in onze sport. Een sociaal veilige sportomgeving is op zijn beurt weer afhankelijk van die cultuur.

Deze formele gedragscodes vertalen we binnen De IJsster naar de dagelijkse praktijk, dus hoe we met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld: Incidentjes op de baan, hoe ga je daarmee om? Wat betekent met respect met elkaar omgaan? Wat mag ik als trainer in het privéleven van een sporter? Een grote clubuitgave, hoeveel offertes vraag je dan aan?

Het zijn allemaal situaties waar je een afweging moet maken wat handig en verstandig is. Een gedragscode helpt bij deze afweging. Deze is opgesteld voor iedere doelgroep in de sport. Hieronder en in de bijlage de code voor sporters.

De sporter:

 • Is open - Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen rechtvaardigheidsgevoel of normen en waarden ingaat, meld dit dan bij de vertrouwenspersoon of het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Respecteert anderen - Je hebt respect voor iedereen: tegenstanders, ploeggenoten, jury, trainers, toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert, zowel bij rechtstreekse communicatie als via sociale media, e-mail en dergelijke. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • Respecteert afspraken - Kom op tijd, meld je tijdig af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Gaat netjes om met de omgeving - Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Blijft van anderen af - Raak niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Houdt zich aan de regels - Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken en houd je daar ook aan.
 • Laat iedereen in zijn of haar waarde - Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineert niet - Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Is eerlijk en sportief - Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, record of sportmoment. Wed niet op eigen wedstrijden.
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode - Geef overtredingen van deze code bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland, evenals wanneer iemand iets vertrouwelijk met je heeft gedeeld.
 • Is verantwoordelijk, ook na het sporten - Drink alcohol met mate en helemaal niet als je nog moet deelnemen aan het verkeer.

Downloads: