De IJsster als erkend leerbedrijf

De IJsster is als erkend leerbedrijf geregistreerd door SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. CIOS-studenten die zich toeleggen op ijs- en skeelersporten kunnen daardoor bij ons beroepservaring opdoen.

Het CIOS, Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, biedt op MBO-niveau studies op het gebied van sport en bewegen. Afgestudeerden kunnen aan de gang als sportbegeleider maar kunnen met hun diploma ook vervolgopleidingen doen aan de ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

De vestiging van het CIO in Heerenveen biedt een specialistenopleiding die cursisten voorbereidt op het werkgebied van de ijs- en skeelersporten. De studie bestrijkt niveaus 1 t/m 4 en is opgezet vanuit het idee van het praktijkgestuurd leren, een onderwijsvisie die voor het hele Friesland College geldt. Dit betekent dat cursisten een groot deel van hun vorming krijgen in de echte beroepspraktijk.

De IJsster biedt gelegenheid tot deze praktijkvorming. Sinds september 2006 hebben wij hiervoor een convenant met het CIOS. Inmiddels hebben tal van cursisten gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De IJsster is als erkend leerbedrijf geregistreerd door SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze erkenning is geregeld in artikel 7.2.10 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en in artikel 10b4 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.