Op deze data zijn er geen zomertrainingen

Het voorjaar telt een aantal feestdagen en andere bijzondere data waarop er geen zomertraining is. In principe althans; samen met je trainer kun je afspreken om een of meer van deze dagen de training gewoon door te laten gaan.

Op deze data zijn er in principe geen skeeler-, droog- of fietstrainingen:

maandag 1 april Tweede Paasdag
donderdag    9 mei    Hemelvaartsdag
maandag    20 mei Tweede Pinksterdag

Samen met je groep kan de trainer besluiten om van dit schema af te wijken. Dit spreek je onderling af en dit zal ook via je WhatsApp-groep worden gecommuniceerd.

Op dezelfde manier bepaal je in onderling overleg of je in de zomer een onderbreking inlast of dat je met je groep gewoon doorgaat.