droogtrainingen

Locatie: Schuttersveld, Thomas Zandstrastraat 1, 8601 CW, Sneek óf Rasterhofpark, parkeerterrein v.d. Valk

Op woensdagavond zijn er twee droogtrainingsgroepen .

Eén voor de jeugd 13 tm 18 jaar en één voor de senioren.

Tijden: jeugd 13 tm 18 jaar  18.30 -20.00 uur locatie Rasterhofpark

            Senioren                    19.00 - 20.00 uur locatie Schuttersveld

Deze trainingen stoppen wanneer de schaatstrainingen starten (eind september 2020)

Trainers: Marije Elferink ( bij vervanging: Hessel Steegstra) en Jildau Wiarda