Besluitenrijke ALV 2023

Het was zomers warm, woensdag 21 juni. Dat zal een rol hebben gespeeld bij de bescheiden opkomst bij de algemene ledenvergadering 2023 van De IJsster. Maar de circa 25 zeer betrokken leden die aanwezig waren, vertegenwoordigden alle geledingen en generaties binnen de club.

Belangrijkste uitkomsten van de ALV:

  • De notulen van de ALV 2022, het financieel jaarverslag 2022-2023 en de begroting 2023-2024 zijn zonder wijzigingen vastgesteld;
  • We hebben afscheid genomen van bestuursleden Janny Postma-Atsma en Camiel Brands;
  • Maria Duursma en Robin Faber werden hartelijk welkom geheten als nieuwe secretaris respectievelijk algemeen bestuurslid;
  • Geïntroduceerd door vertrouwenscontactpersoon Albert Kingma is het veiligheidsbeleidsplan Sociaal en Veilig Sporten van De IJsster aangenomen;
  • Met enkele zinvolle aanpassingen en toevoegingen vanuit de leden is het voorstel voor een nieuw, geactualiseerd huishoudelijk reglement aangenomen;
  • Na een decennialange staat als vrijwilliger nam Egbert Zijlstra met een geïnspireerde en humorvolle toespraak afscheid van het jurykorps.

Bijgaande sfeerbeelden danken we aan Albert Kingma, die zich naast zijn functie als VCP ook ontplooide als talentvolle fotograaf.

Op de speciale ALV-pagina van onze website vind je, achter de ledeninlog, alle al dan niet bijgewerkte stukken en ook de Powerpoint-presentatie van de avond en de conceptnotulen (met eventuele wijzigingen goed te keuren door de ALV 2024). Verder zijn de pagina met het veiligheidsbeleid en met de verenigingsstukken van De IJsster geactualiseerd.

Nieuws Overzicht