| U bevindt zich hier:     > 

Club van 50

Gerhard Pietersma kwam tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2015 met het lumineuze idee om een “club van 50” op te richten ten behoeve van het aanstaande lustrum in 2018. Personen en bedrijven kunnen zich als lid voor een bedrag van 50 euro aanmelden. Spontaan meldden zich op die bewuste avond al 23 personen aan. De bedoeling was om minimaal 50 leden te werven voor deze ‘Club van 50’. Intussen zijn we al iets over deze doelstelling heen, maar er kunnen nog leden bij. 

Het geld dat op deze manier bijeengebracht wordt, zal onder meer worden besteed aan het samenstellen van een jubileumboek. Daarnaast zullen er andere activiteiten op touw gezet worden, een overzicht vind je hier

Als je je aanmeld als lid van de Club van 50, dan krijg je in ieder geval het volgende:

  • een jubileumboek 50 jaar De IJsster
  • een vermelding in het jubileumboek
  • een vermelding in een speciale Club van 50 advertentie in de Presentatiegids en de Jaarwissel
  • een vermelding op de Club van 50 banner
  • een vermelding van de Club van 50 op de website van de IJsster, onderaan deze pagina.

 

Uw steun wordt gewaardeerd!

Het bestuur dankt de leden van de club van 50 alvast van harte en hoopt u, als u nog geen lid bent, binnenkort te mogen verwelkomen. 

 

Sluitingsdatum voor aanmelding

1 juli 2018

U kunt zich hieronder

 

Leden van de Club van 50

 

Ferny Bakhuizen                                                      

Alex de Block

Nico Brandsma

Hendrik Brouwer

Pieter Bult                                                              

Aad van der Burg

Henk Draaijer

Acronius Ettema

Fysiowymbrits

Piet Gemser                                                             

Jildou Gemser

Marije Gemser

Pieter Jorn Gemser

Jan Jaap de Graaf

Franke Groenveld

Arnold de Groot

Richard Halbesma   

Doeke Halbesma

Nico van Harrewijn                                               

Jaap van der Heijden

Jouke Hoekstra                                                     

Carin Homan

Jelle Johan Hoomans

Jurjen van der Horst                                              

Jelly IJsebaart  

Jouke de Jong

Marlies de Jong                                                       

Sandra de Jong - Cnossen

Marcel Kamstra                                                      

Thea Kroontje                                                        

Jan Landstra                                                          

Rouke van der Meer  

Cees Meijer                                                

Rixt Meijer

Andries van der Meulen                                     

Piet Miedema                                                        

Marijke Nauta                                                       

Anne Nooitgedagt

Henk Olthuis                                                          

Thomas en Sanne Oosterwijk

Gerhard Pietersma                        

Alfred Priest

Jelle Reen                                                                

Huub Rommers

Minnie Smit

Riet Smorenburg                                                    

Miranda Staal - de Jong

Pieter Swart

Pieter Teppema                                                       

Robert Terpstra

Hanneke Thoen                                                      

Aafke Tiersma                                                         

Rikus van Veen

Bieneke Veuger                                                       

Peter Visser

Wim Vuist

Douwe van der Wal                                               

Antje van der Wal       

Jildau Wiarda

Jappie Wijnia

Wiebe Wijnja

Eddy Zeeman

Dirk van der Zweep

Ruurd Veldhuis

Gauke Broekens

Jans Groothuis

St. Vriendenkring Thialf

Fysio Wymbrits

Froonacker

Miranda Staal de Jong

Thomas en Sanne Oosterwijk

Simon Bosma

Nico Garritsen

Ko Smorenburg

Wiep Raven - Mulder

Sybrand Buma

Jildau Wiarda

 

© De IJsster - Sneek - info@ijsster.nl