| U bevindt zich hier:     > 

Schaatsen

Er kan vanaf nu weer opgegeven worden voor het schaatsseizoen 2019-2020. Het schaatsseizoen is op 14 september begonnen.

DOWNLOAD WEDSTRIJDSCHEMA:
- Wedstrijdoverzicht seizoen 2019 / 2020

In augustus moeten de trainingsabonnementen weer worden aangevraagd bij de baancommissie van Thialf.

Opgeven moet voor 5 augustus.

De laatste trainingen staan gepland op 14 maart 2020.

Opgeven kan door het invullen van het aanmeldformulier, welke u vindt onder het kopje De Club/ Aanmeldformulier.

Schaatsen en lidmaatschap bij de IJsster, hoe zit dat?

Het lidmaatschap van De IJsster staat open voor iedereen die wil schaatsen en skeeleren, aan de zomeractiviteiten wil meedoen of de vereniging wil ondersteunen. Het jaar loopt voor de vereniging van 1 april tot en met 31 maart. Lid worden kan in principe gedurende het gehele jaar, maar alleen wanneer iemand zich vóór 1 juni heeft aangemeld is het (bijna altijd) mogelijk het aanstaande winterseizoen mee te schaatsen. In een enkel geval is er sprake van wachtlijsten aangezien De IJsster jaarlijks voor sommige categorieën schaatsers een beperkt aantal trainingsplaatsen op Thialf krijgt toegewezen. Het skeeleren kent geen beperkingen. Inschrijven als lid kost € 3,00. Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 april te gebeuren. Bij opzeggen na 1 april dient altijd in ieder geval de contributie voor dat jaar te worden betaald. Om te kunnen schaatsen is het naast het lidmaatschap van De IJsster nodig om ieder jaar opnieuw aan te geven voor welke trainingen in het komende seizoen wordt ingeschreven op Thialf. Elk lid ontvangt daarvoor automatisch in de maand juni een inschrijfformulier waarop de trainingen en allerlei andere gegevens kunnen worden ingevuld. Met het invullen van dit formulier worden via De IJsster 'baanzegels' bij Thialf gekocht. Zonder baanzegel kan er niet geschaatst worden met uitzondering van de jeugdschaatsers. Een baanzegel geeft recht op toegang tot één training per week gedurende het gehele seizoen. Voor meerdere trainingen per week zijn dus ook meer baanzegels nodig. Alleen wanneer het formulier met deze informatie aan de ledenadministratie van De IJsster is teruggestuurd kan er het komende seizoen geschaatst worden. Ten slotte dienen de schaatsers, naast de contributie en een baanzegel, over een licentie van de KNSB te beschikken. Dat geldt niet voor de jeugdschaatsers en de trimmers. De licentie wordt jaarlijks voor elk seizoen opnieuw tegelijk met de baanzegels aangevraagd.

KNSB:
De leden worden in verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld met elk een eigen bedrag voor contributie, baanzegels en licentie. De indeling is gebaseerd op de leeftijd van het lid op 1 juli, voorafgaand aan het seizoen. In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van alle kosten per categorie.

Categorie

leeftijd op 1 juli

contributie IJsster

Baanzegel per training

Licentie KNSB

 

Jeugdschaatsers

tot en met 10 jaar

€ 25,00

 

N.V.T.

 

Jongste pupillen

8 tot en met 10 jaar

€ 45,00

€ 63,00

€ 10,80

 

Oudste pupillen

11 en 12 jaar

€ 45,00

€ 63,00

€ 10,80

 

Junioren C

13 en 14 jaar

€ 45,00

€ 86,00

€ 10,80

 

Junioren B

15 en 16 jaar

€ 45,00

€ 86,00

  € 24,30,-

 

Junioren A

17 en 18 jaar

€ 63,00

€ 96,00

  € 24,30,-

 

Neo-senior

19 tot en met 22 jaar

€ 85,00

€ 113,00

  € 40,50,-

 

Senior

23 tot 40 jaar

€ 85,00

€ 113,00

  € 40,50,-

 

Veteraan

vanaf 40 jaar

€ 85,00

€ 113,00

  € 40,50,-

 

Trimmer

vanaf 21 jaar

€ 85,00

€ 113,00

N.V.T.

 

Student

N.V.T.

€ 45,00

     €96,-/ €113,-

€ 40,50,-

 

In dit schema wordt uitgegaan van één baanzegel per persoon. Elke volgende baanzegel kost evenveel als de eerste. Verder is het mogelijk voor leden om aan marathon wedstrijden mee te doen. . Hiervoor is een oormerk a € 1,30 op je licentie nodig. Voor pupillen is dit gratis. Aanvragen gebeurt op hetzelfde formulier als waarop de baanzegels worden aangevraagd. Let op: zonder oormerk kun je geen marathon rijden.
Voor toegang van ouders etc. tijdens trainingen en wedstrijden is een begeleiderkaart nodig. Deze kaart kan wederom op hetzelfde formulier worden aangevraagd. Voor deze kaart wordt €3,00 in rekening gebracht. Betalingen geschieden automatisch via een machtiging die je als lid aan de club verstrekt met het ondertekenen van het inschrijfformulier. Leden die hier geen gebruik van maken krijgen een factuur thuis gestuurd met daarop een extra bedrag voor administratie kosten. De inning van de contributie en de andere kosten gebeurt in twee termijnen; in juni/juli de contributie en in augustus de traingzegel en licentie.
Bij de licentie voor de categorieën junioren A, neosenioren, senioren en masters is een verplicht abonnement op “Schaatssport” inbegrepen ter waarde van € 22,30. Indien er meerdere licentiehouders op een adres wonen, wordt er slechts een maal een Schaatssport bijgeteld. In dat geval zijn de meerdere licentiehouders het bedrag van € 22,30 minder verschuldigd.

Info jeugdschaatsen

http://www.jeugdschaatsen.nl

Onderstaande dagen zijn van seizoen 2018-2019. 

maandag    17.15-18.15     Jeugdschaatsen

woensdag   17:15 - 18:15   Kleuterschaatsen/ Jeugdschaatsen 

woensdag   18:15 - 19:15   Jeugdschaatsen/ Ouderschaatsen

vrijdag        17:15 - 18:15  Jeugdschaatsen

zaterdag        8:30 -   9:30 Kleuterschaatsen/ Jeugdschaatsen/ Ouderschaatsen

Tarfief geel seizoen €142,50/ hafl seizoen €71,25

© De IJsster - Sneek - info@ijsster.nl