| U bevindt zich hier:     > 

De trainers en coördinatoren

Trainers, coördinatoren en begeleiders:

Hessel Steegstra   zaaltrainer jeugd
Anne Ferwerda anne.ferwerda@home.nl   
Piet Gemser pjgemser@home.nl  
Pieter – Jorn Gemser pjgemser@hotmail.com  
Arnold de Groot grootaj@zonnet.nl  
Jaap van der Heijden jaapvdh@hetnet.nl   
Jouke Hilarides joukehilarides@home.nl  
Gerhard Pietersma alettapietersma@tiscali.nl  
Wibo Reen wiboreen@home.nl  
Miranda Staal-de Jong   destaaltjes@hotmail.com  
Peter Visser p.w.visser@home.nl  
Jan Landstra annekezijlstra@home.nl  
Jelle Johan Hoomans jellejohan1@tele2.nl  
Douwe van der Wal info@vanderwalexpertiese.nl   
Jildau Wiarda-Bakker jildau.wiarda@planet.nl 

Coördinator zaaltr. senioren / trimmers

Henk Draaijer jobdrah@kpnmail.nl  
Marije Gemser m.t.elferink-gemser@umcg.nl  
Leon Priest trual@ziggo.nl  
Ying Mellema ymellema@yingmedia.nl  

 

Wanneer een trainer in het verleden of onlangs een KNSB trainersopleiding met goed gevolg heeft afgerond mag hij een technisch kader licentie aanvragen via de KNSB webshop. Vanaf het moment dat deze licentie is aangevraagd start het moment van bijscholen en is het de bedoeling dat de betreffende trainer (afhankelijk van het niveau van de technisch kader licentie) een X aantal punten behaalt. Hiervoor heeft de trainer drie jaar de tijd.

Mocht een trainer die in het bezit is van een trainersdiploma geen technisch kader licentie aanvragen, dan zijn de consequenties inderdaad in het KNSB bijscholingsreglement beschreven. Het niveau van het behaalde diploma wordt een niveau lager ingeschaald, indien de trainer dus geen bijscholingen volgt om de kwaliteit van zijn diploma bij te houden.

Heeft een trainer geen trainersdiploma, dan kan er ook geen technisch kader licentie aangevraagd worden. De trainer wordt vanuit de KNSB geadviseerd om een trainersopleiding te volgen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de vereniging waar de trainer trainingen verzorgt om wel / geen gediplomeerde trainers voor een groep te zetten. De KNSB geeft alleen het advies om gediplomeerde trainers trainingen te laten verzorgen. Mocht er tijdens de training iets gebeuren waaruit bijvoorbeeld een rechtszaak volgt, dan sta je als vereniging altijd sterker wanneer een gediplomeerde trainer voor de groep heeft gestaan. En helemaal wanneer deze trainer in het bezit is van een technisch kader licentie.

Voor verdere inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de KNSB of op de KNSB website kijken naar het bijscholings- en technisch kader reglement van de KNSB.

© De IJsster - Sneek - info@ijsster.nl