| U bevindt zich hier:     > 
Welkom   >  De Club

De club

Als Schaats Training Groep (STG) is De IJsster opgericht op 15 september 1968. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, kortweg de KNSB en skatebond Nederland, kortweg SBN. Doel van de vereniging is om gezamenlijk te trainen en wedstrijden te organiseren. Meestal zal dat plaats vinden op kunstijs of op de skeelerbaan, maar in goede winters organiseren we graag iets op natuurijs. Om goed voorbereid te zijn trainen we als IJsster op de skeelerbaan, in de zaal, op het veld, stappen we op de racefiets, is er mogelijkheid tot loopscholing en zijn we 's-winters vooral op Thialf te vinden.

De IJsster heeft op Thialf heel wat te bieden voor alle leeftijden. Jeugd t/m 10 jaar kan er terecht voor de eerste beginselen. Na het behalen van een diploma (schaats- en bochttechniek) of wanneer de leeftijd van 11 jaar bereikt wordt kan op de lange baan (de 400 meter baan) geschaatst worden. Bij voldoende technische vaardigheden kan in overleg met de trainingsco�rdinator eventueel de overstap naar de 400 meter-baan eerder (vanaf 8 jaar ) gemaakt worden. Er wordt getraind in verschillende categorieen met verschillende doelstellingen. De jeugd onderverdeeld in pupillen en junioren kan voor wedstrijdsport kiezen of het schaatsen kiezen als uitnodigende sportbeoefening. Bij de volwassenen zijn wedstrijdrijders, marathonrijders, veteranen en trimmers van harte welkom bij De IJsster. Verderop in dit informatieboekje tref je een overzicht aan van wat er zoal te doen is voor de verschillende leeftijden.

De IJsster houdt, behalve bij natuurijs, de ijstrainingen altijd in Thialf te Heerenveen. Voor de jeugdschaatsers op de binnenbaan, alle anderen trainen op de grote baan. De training is zo georganiseerd dat iedereen in een overzichtelijke groep van zo'n tien rijders is geplaatst van ongeveer gelijk niveau. Elk groepje heeft een eigen trainer en er wordt tijdens de trainingen geen onderscheid gemaakt in dames en heren. Wanneer iemand goede vorderingen maakt en bij wedstrijden goed kan meekomen is het mogelijk om in de baanselectie of zelfs de Friese selectie te worden ingedeeld. Zo'n indeling betekent dat er met een aparte trainer wordt getraind op een rustig tijdstip.

De trainingen in Thialf worden samen met de andere clubs georganiseerd. De baan is dan gesloten voor ander publiek. Desondanks is de baan vaak toch behoorlijk druk; schaatsen is nu eenmaal een populaire sport en het aantal trainingsuren is beperkt.

In juni 2007 wordt de skeelerbaan op sportpark Schuttersveld officieel geopend en zal De IJsster invulling geven aan de behoefte van haar leden op skate- en skeelergebied. De IJsster-trainers hebben een bijscholing gevolgd om op een verantwoorde en uitnodigende wijze de skate- en skeelerlessen te kunnen verzorgen.

Alle belangstellenden voor de skate- en skeelersport van pupil tot trimmer en van recreant tot wedstrijd-skater kunnen onderdak vinden bij De IJsster.

De IJsster is een vereniging van, voor en door leden. Met z'n allen dragen we een steentje bij om voor iedereen het trainen en soms wedstrijden mogelijk te maken. Ouders of leden vragen we daarom met regelmaat te helpen met vervoer, begeleiding of de organisatie van een evenement. Door samen de schouders er onder te zetten kunnen we veel bereiken en plezier beleven aan de sport. Want bedenk: nummer een word je nooit alleen!

Convenant CIOS IJs en Skate Sport.
Samen met vier zusterverenigingen heeft De IJsster een convenant gesloten met IJs en Skate Sport van het Friesland College (CIOS). Extra ondersteuning op velerlei verenigingsgebied ( kader, beleid en verenigingsactiviteiten ) liggen nu binnen de mogelijkheden. De IJsster zal op haar beurt ruimte vrijmaken voor de beroepspraktijkvorming van de cios-student. Een kruisbestuiving die kan resulteren in een win win situatie. De IJsster prijst zich gelukkig met deze nieuwe kans.

De vereniging heeft een bestuur dat de gang van zaken in de vereniging regelt, zoals de ledenadministratie, de financien, de post, de wedstrijden, de trainingen en de afspraken met andere clubs, sponsors, schaatsbond KNSB, skatebond SBN en Thialf. Wanneer u graag wat wilt betekenen voor de vereniging kunt u zich altijd bij een van de bestuursleden melden of bij het algemene adres van de vereniging: Bieneke Veuger, Kolmeer 1, 8604 EP Sneek 0515-335708.

Een grote vereniging als De IJsster kan niet zonder sponsoren. We zijn de diverse sponsoren dan ook zeer erkentelijk voor de financiele of andere steun die ons gegeven wordt. We gaan er vanuit dat onze leden niet zullen schromen de namen van onze sponsoren uit te dragen waar mogelijk en nodig. De hoofdsponsor staat vermeld op het jack dat verplicht gedragen wordt tijdens de training.

© De IJsster - Sneek - info@ijsster.nl